ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း ျမန္မာ့အႏုပညာရွင္မ်ား

9
0

အႏုပညာေက်ာင္းဆင္း အႏုပညာရွင္မ်ား
အႏုပညာတကၠသိုလ္မွာ သင္ယူမွေတြျပဳခဲ့ၿပီး အႏုပညာနယ္ပယ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here