သြားရင္းလာရင္း မင္းသမီးလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းခံခဲ့ၾကရသူမ်ား

20
0

ေအာင္ျမင္ဖို႔ကံပါလာရင္ တားမရဘူးဆိုတာ အမွန္ပဲ
သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ကို မင္းသမီးျဖစ္ဖို႔ ကံပါလာတာေနာ္… ဘယ္သူေတြမ်ားျဖစ္မလဲ???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here