May 31, 2023

ဗီလိန္ဇာတ္႐ုပ္နဲ႕ သ႐ုပ္မေဆာင္ဖူးတဲ့ နာမည္ေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ား

ဗီလိန္ဇာတ္႐ုပ္နဲ႔မေတြ႕ရတတ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမင္းသမီးေလးမ်ား
ဘယ္ဇာတ္လမ္းတြဲပဲ႐ိုက္႐ိုက္ ဗီလိန္ေနရာမွာ သူတို႔ကိုမေတြ႕ရဖူးေနာ္… ဘာလို႔မ်ားလဲမသိ…. ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို မန႔္ခဲ့ပါလား

Leave a Reply

Your email address will not be published.