September 25, 2023

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ မျမင္ရေပမယ့္ တစ္ကယ္ရွိေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့တဲ့ ျမန္မာဆယ္လီေတြ

ေအာက္ေျခဘ၀ကေနႀကိဳးစားရင္းေအာင္ျမင္လာတဲ့အႏုပညာရွင္မ်ား …

Leave a Reply

Your email address will not be published.